Jesteśmy szczecińską kancelarią świadczącą kompleksową pomoc prawną. Reprezentujemy, doradzamy, negocjujemy i działamy w imieniu klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Na co dzień prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Jednocześnie specjalizujemy się w postępowaniach z zakresu prawa medycznego, pracy, oświatowego oraz migracyjnego.

SPECJALIZACJE

Z naszych kilkuletnich obserwacji wynika, że wielość spraw z zakresu tzw. błędów medycznych wynika nie tylko ze sposobu udzielania świadczeń medycznych, ale również z niedoinformowania pacjentów. Częstokroć pacjent nie odróżnia bowiem typowego powikłania pooperacyjnego od działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Na co dzień pomagamy pacjentom w dochodzeniu ich roszczeń w postępowaniach odszkodowawczych, o naruszenie dóbr osobistych, procesach karnych o błędy medyczne, postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych czy też w postępowaniach przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lub Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Współpracujemy również z podmiotami leczniczymi. Świadczymy usługi przy ich rejestracji, a także prowadzimy pełną obsługę prawną podmiotów z sektora ochrony zdrowia.

Reprezentujemy personel medyczny w postępowaniach cywilnych, karnych oraz dyscyplinarnych.

Chwila, w której otrzymujesz oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych. Towarzyszące temu emocje mogą stanowić dodatkową niedogodność w rozeznaniu się w swojej aktualnej sytuacji pracowniczej. Dość łatwo wówczas o pomyłkę czy zbyt pochopną decyzję.

Od lat doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Wyjaśniamy okoliczności związane z rozwiązaniem stosunku pracy i innymi roszczeniami pracowniczymi. Tłumaczymy w jaki sposób obrać skuteczną strategię procesową w sądzie. Na co dzień konsultujemy obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnętrzne, negocjujemy zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Prowadzimy postępowania dotyczące mobbingu czy dyskryminacji, a także postępowania dyscyplinarne.

Wieloletnia współpraca kancelarii z jednostkami systemu oświaty (publicznymi i prywatnymi), uczelniami, a także współdziałanie ze związkami zawodowymi, wskazuje, że szeroko pojęty system edukacji dla lepszej realizacji swoich celów wymaga permanentnego, ale przede wszystkim skutecznego wsparcia prawnego. Poruszanie się w gąszczu regulacji prawnych oddziaływujących na funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz ich pracowników (zarówno pedagogicznych jak i niepedagogicznych) wymaga czasu, doświadczenia i odpowiedniego przygotowania.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną publicznych i prywatnych jednostek systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Reprezentujemy dyrektorów JSU, władze uczelniane, nauczycieli, nauczycieli akademickich i pracowników niepedagogicznych w postępowaniach sądowych dotyczących ich stosunku pracy. Wspieramy pracowników w relacjach z pracodawcą, organem prowadzącym, organem założycielskim oraz organem nadzoru pedagogicznego. Prowadzimy postępowania dyscyplinarne przed rzecznikiem dyscyplinarnym oraz komisjami dyscyplinarnymi dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych na wszystkich etapach postępowania. Reprezentujemy zarówno pokrzywdzonych (oskarżyciele posiłkowi, prywatni), jak i osoby podejrzane czy oskarżonych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach kasacyjnych, penitencjarnych czy z elementem międzynarodowym.

W szczególności prowadzimy liczne postępowania z zakresu naruszania praw pracowniczych. Nasze usługi to nie tylko reprezentacja w prokuraturze i w sądzie, ale również ocena prawna zarzutów, pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego czy wsparcie na etapie postępowania mediacyjnego.

Na rynku krajowym coraz częściej brakuje specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym zarówno podmioty zagraniczne, jak i przedsiębiorcy z Polski, decydują się na zatrudnienie cudzoziemców, co wiąże się z koniecznością legalizacji ich pobytu i pracy. Nasza praktyka skupia się między innymi na reprezentowaniu cudzoziemców przed urzędami wojewódzkimi, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach dotyczących legalizacji pobytu, a także na podejmowaniu działań przeciwdziałających przewlekłości postępowań w przedmiotowych sprawach.

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych tworzonych lub współtworzonych przez cudzoziemców. Współpracujemy z agencjami pracy, pomagamy w kontakcie z urzędami, sądami oraz organami władzy państwowej i samorządowej.


The domestic market is increasingly shorting of specialists with appropriate qualifications. Therefore, both foreign entities and entrepreneurs from Poland decide to employ foreigners, which requires the legalization of their stay and work. Our practice focuses on representing foreigners before voivodship offices, the Head of the Office for Foreigners in matters related to legalization of stay, as well as on taking actions to prevent excessive length of proceedings in these cases.

We provide legal services to business entities created or co-created by foreigners. We cooperate with employment agencies, we help in contact with offices, courts as well as state and local government authorities.

Kancelaria, poza świadczeniem usług prawnych, zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dla wybranych grup zawodowych w zakresie niezbędnym dla ich codziennego funkcjonowania.

Szkolimy w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego czy prawa medycznego. Działalność szkoleniową i edukacyjną prowadzimy we współpracy między innymi z: Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Zawodowego, Szczecińskim Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Aktualności

Muzyka broni się sama

Nie samym prawem adwokaci żyją. Jednym z przykładów adwokackiej działalności „after hours” jest funkcjonowanie od kilku lat zespołu…

Więcej…

zespół

Bartłomiej Mużyło

adwokat

b.muzylo@muzylo.pl

Specjalizacje: prawo medyczne, prawo pracy, prawo oświatowe, prawo karne.

Zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów leczniczych, a także reprezentacją w postępowaniach z zakresu naruszania praw pacjenta, odpowiedzialności zawodowej lekarzy i medycznych procesach karnych. W maju 2015 r. został członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, której przewodniczy od czerwca 2019 r. 

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie prawa pracy. Od kilkunastu lat współpracuje ze związkami zawodowymi branży oświatowej m.in. w zakresie doradztwa, reprezentacji procesowej, negocjacji w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Uczestnik setek postępowań sądowych, w których reprezentował pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników jednostek systemu oświaty, a także publiczne i niepubliczne placówki oświatowe w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, mobbingu czy dyskryminacji. Występuje również jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych.

Reprezentuje klientów w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz błędów medycznych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy dla kadry pedagogicznej, menadżerskiej oraz tłumaczy przysięgłych. Prowadzi zajęcia z zakresu postępowań dowodowych z udziałem pacjentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Good Clinical Practice na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

  • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej Szczecińskiej Izby Adwokackiej kadencji 2021 – 2025.
  • Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego SIA.
  • Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
  • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
  • Wiceprezes szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich
  • uczestnik prac Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ds. państwowych Egzaminów Prawniczych i licencji prawniczych
  • uczestnik prac Komisji Legislacyjnej przy NRA

Popołudniami można go spotkać przy pianinie lub na biegowych ścieżkach Lasku Arkońskiego

Wiktoria Górzyńska

aplikant adwokacki

w.gorzynska@muzylo.pl

Specjalizacje: prawo karne, prawo pracy, prawo oświatowe.

Od 2020 roku aplikantka adwokacka w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Aplikację odbywa pod patronatem adwokata Bartłomieja Mużyło. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, a dotyczącą szeroko pojętego zamiaru sprawcy i błędu, analizując przypadek tzw. „zboczenia działania”. Prywatnie zajmuje ją fitness. W wolnym czasie czyta literaturę współczesną w przedmiocie organizacji przestrzeni i minimalistycznego podejścia do życia.

zaufali nam

Kontakt

ul. Narutowicza 6/4
70-231 Szczecin

tel./fax + 48 91 420 12 27  kancelaria@muzylo.pl

Wyślij wiadomość:

Kontakt